Vybrané právní předpisy k emisi peněz a ochraně platidel

Upozornění: níže uvedené znění právních předpisů je pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.


Zákony


Vyhlášky


Úřední sdělení


Předpisy EU vztahující se k emisi peněz a ochraně platidel

  • Nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání, v platném znění (externí odkaz)
  • Nařízení Rady (ES) č. 2182/2004 ze dne 6. prosince 2004 o medailích a žetonech podobných euromincím, v platném znění (externí odkaz)
  • Seznam zlatých mincí (pdf, 693 kB), které splňují kritéria stanovená v čl. 344 odst. 1 bodě 2 směrnice Rady 2006/112/ES (zvláštní režim pro investiční zlato) – aktualizovaný seznam vychází jednou ročně v Úředním věstníku Evropské unie, řada C.