Komunikace s Českou národní bankou a objednávání sběratelského materiálu

Smluvní partner komunikuje při uzavírání smlouvy a jejích změn s ústředím České národní banky. Nákup sběratelského materiálu včetně případných reklamací domlouvá smluvní partner pro prodej sběratelského materiálu s pobočkou České národní banky, kterou ve smlouvě uvedl jako místo odběru.

Smluvní partner může po uzavření rámcové smlouvy využívat dva způsoby komunikace s ústředím České národní banky:

  1. částečně elektronická - smluvní partner přijímá informace od České národní banky prostřednictvím elektronické pošty a objednávky mincí a bankovek zasílá poštou nebo předává na podatelně České národní banky,
  2. poštovní – veškerá korespondence a objednávky mezi Českou národní bankou a smluvním partnerem probíhá poštovním stykem, popřípadě předáním na podatelně České národní banky.

S pobočkou České národní banky komunikuje smluvní partner prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou ve smlouvě, popř. osobně a telefonicky. Dodatky k rámcové smlouvě a změny příloh rámcové smlouvy zasílá smluvní partner České národní bance výhradně poštou, případně je předává osobně na podatelně ústředí České národní banky.