Komu a jak ČNB prodává sběratelský materiál

Česká národní banka prodává nově vydávané mince, bankovky i další sběratelský materiál výhradně smluvním partnerům pro prodej sběratelského materiálu. U nově vydávaných mincí a bankovek si Česká národní banka vyhrazuje právo individuálního prodeje při příležitosti slavnostního vydání nově vydávaných mincí a bankovek do oběhu a prodeje na základě jednorázových smluv a objednávek osobám majícím zvláštní vztah k tématu, osobám podílejícím se na přípravě mincí a bankovek, pro archivační účely, pro potřeby muzejnictví a zahraničním partnerům v rámci mezinárodních numismatických projektů.

Pamětní stříbrné mince a zlaté mince se prodávají po dobu čtyř měsíců ode dne jejich vydání. Nově vydávané bankovky může ČNB nabízet do vyprodání zásob. Další sběratelský materiál uvedený v Ceníku dalšího sběratelského materiálu (pdf, 65 kB) prodává Česká národní banka smluvním partnerům pro prodej sběratelského materiálu formou volného prodeje v územních pracovištích České národní banky.

Nově vydávané mince a bankovky odebírají smluvní partneři pro prodej sběratelského materiálu v územním pracovišti České národní banky, kterou ve smlouvě označili jako místo odběru. Další sběratelský materiál mohou po předchozí dohodě odebrat i v jiném územním pracovišti České národní banky.