Jak uzavřít smlouvu

Smluvním partnerem pro prodej sběratelského materiálu se může stát právnická nebo fyzická osoba, která předloží výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, kterým prokazuje oprávnění k obchodování, a splní minimální množství odběru. Minimální množství odběru činí 75 kusů u pamětních stříbrných mincí, bimetalových mincí a pamětních bankovek a 30 kusů u zlatých mincí, přičemž lze uzavřít smlouvu na prodej bankovek nebo mincí z obou dvou drahých kovů či pouze z jednoho. Smluvní partner splní podmínku minimálního množství odběru, jestliže odebere nově vydávané bankovky nebo mince v běžné či špičkové kvalitě, případně v kombinaci obou kvalit, v množství rovném nebo větším než je minimální.

Česká národní banka uzavírá rámcovou smlouvu (pdf, 301 kB) v písemné podobě. Česká národní banka vyhotovuje na základě údajů sdělených smluvním partnerem návrh rámcové smlouvy a zasílá jej smluvnímu partnerovi. Zájemce o uzavření smlouvy může kontaktovat sekci peněžní a platebního styku elektronickou poštou na adrese numismatika.ustredicnb@cnb.cz.

Noví zájemci mohou uzavřít rámcovou smlouvu kdykoliv, v době jejího uzavření však již mohou být ukončeny objednávky na určité nově vydávané mince a bankovky. Česká národní banka proto ve smlouvě uvede, od kterého období bude nově vydávané mince nebo bankovky možné odebírat.