Jak uzavřít smlouvu

Smluvním partnerem pro prodej sběratelského materiálu se může stát právnická nebo fyzická osoba, která předloží výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, kterým prokazuje oprávnění k obchodování, má zřízenu datovou schránku na daný předmět obchodování a splní minimální množství odběru. Minimální množství odběru činí 150 kusů u pamětních stříbrných mincí a pamětních bankovek a 50 kusů u zlatých mincí včetně obchodních mincí od všech emitovaných motivů. Smluvní partner splní podmínku minimálního množství odběru, jestliže odebere od každého motivu nově vydávané bankovky a mince v běžné či špičkové kvalitě, případně v kombinaci obou kvalit, v množství rovném nebo větším než je minimální.

Česká národní banka uzavírá rámcovou smlouvu v písemné podobě. Návrh rámcové smlouvy vyhotovuje a smluvnímu partnerovi zasílá Česká národní banka na základě jím uvedených údajů. Zájemce o uzavření smlouvy může kontaktovat sekci peněžní elektronickou poštou na adrese numismatika.ustredicnb@cnb.cz.

V současné době Česká národní banka nové smlouvy neuzavírá! Do konce roku 2023 mohou mince od ČNB odebírat a dále prodávat stávající smluvní partneři, od roku 2024 budou systém prodeje sběratelského materiálu upraven. Podrobnosti o nových smluvních podmínkách zveřejní ČNB nejpozději 31. března 2023 na stránce Systém prodeje pamětních a obchodních mincí a bankovek od roku 2024 v sekci Numizmatika – Prodej sběratelského materiálu.