Jak uzavřít smlouvu

Obchodní podmínky České národní banky pro prodej sběratelského materiálu smluvními partnery

 1. O uzavření smlouvy s Českou národní bankou mohou zájemci žádat od 24. dubna 2023 výhradně e-mailovou zprávou na adresu numismatika.ustredicnb@cnb.cz. Do předmětu e-mailové zprávy uvede žadatel text Zájem o uzavření smlouvy a do těla e-mailové zprávy uvede žadatel text Mám zájem o uzavření smlouvy s Českou národní bankou pro prodej sběratelského materiálu a svoje kontaktní údaje v rozsahu
  1. u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefon, e-mail a ID datové schránky,
  2. u právnické osoby název, adresa sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefon, e-mail a ID datové schránky.

   Žádosti doručené před tímto datem budou Českou národní bankou vyřazeny, o vyřazení odešle Česká národní banka informaci na odesílací e-mailovou adresu.
 2. V roce 2023 uzavírá Česká národní banka nové smlouvy pouze na základě zájmu projeveného od 24. dubna 2023 do 31. května 2023. Od roku 2024 uzavírá Česká národní banka nové smlouvy vždy jen v měsících březnu a dubnu.
 3. Bezvadné žádosti o smluvní partnerství Česká národní banka přijme a zaregistruje, o přijetí odešle Česká národní banka informaci na odesílací e-mailovou adresu. Vadné žádosti o smluvní partnerství Česká národní banka vrátí na odesílací e-mailovou adresu k doplnění. Pokud zájemce nedoručí doplněnou žádost o uzavření smlouvy do pěti pracovních dnů, Česká národní banka zájemce ji vyřadí, o vyřazení odešle Česká národní banka informaci na odesílací e-mailovou adresu.
 4. Se zaregistrovanými zájemci Česká národní banka zahájí proces uzavření smlouvy podle následujícího vzoru rámcové smlouvy.
 5. Česká národní banka uzavře smlouvu s právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která
  1. má v České republice zřízenu datovou schránku,
  2. zajistí odběr sběratelského materiálu v jednom ze sedmi územních pracovišť České národní banky na území České republiky.
 6. Smlouva se uzavírá pouze v českém jazyce, veškerá komunikace bude probíhat pouze v českém nebo slovenském jazyce.
 7. Pokud zájemce neuzavře smlouvu připravenou Českou národní bankou do pěti pracovních dnů, Česká národní banka může zájemce vyřadit, o vyřazení odešle Česká národní banka informaci do datové schránky zájemce.
 8. Pokud smluvní partner přestane splňovat některou z podmínek uzavření smlouvy, Česká národní banka smlouvu vypoví.