Krácení objednávek v emisním období 2023 II.

V rámci objednávkového období na druhou část roku 2023 došlo k opětovnému výraznému zvýšení zájmu o pamětní emise a došlo tak k převisu poptávky nad nabídkou, tedy počtu objednaných kusů nad počtem emitovaných kusů. Všechny emise pamětních mincí v tomto období budou vydány v maximálních emisních limitech stanovených plánem emise pamětních a obchodních mincí a bankovek na léta 2021-2025. Převis poptávky musel být řešen poměrným snížením objednaného množství všem smluvním partnerům, a to o cca 10 % u každého motivu stříbrné mince 200 Kč a o cca 80 % u zlaté mince 5 000 Kč.