PSM s vloženým prvkem „Osobní automobil Tatra 603“

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 1,5 MB) 

PSM s vloženým prvkem „Osobní automobil Tatra 603“ – realizace (1. cena)

Česká národní banka vypsala v říjnu 2021 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné mince, která bude vydána s motivem osobního automobil Tatra 603 s uzávěrkou dne 3. prosince 2021.

Vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu na pamětní stříbrnou pětisetkorunovou minci se zúčastnilo 16 výtvarníků, kteří předložili celkem 28 sádrových modelů. Vyhodnocení uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 18. ledna 2021. Odbornou poradkyní byla Mgr. Michaela Bortlová, kurátorka muzejních sbírek Technického muzea TATRA v Kopřivnici.

Předložené návrhy byly hodnoceny tradičním tříkolovým systémem. V prvním kole bylo vyřazeno deset návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno deset návrhů základní odměnou a tři návrhy zvýšenou odměnou.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Petry Brodské, DiS., za vynikající ztvárnění automobilu Tatra 603 na lícní i rubové straně a všech jeho detailních prvků včetně technických výkresů. Druhou cenu komise udělila návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů za nápadité ztvárnění technických výkresů na lícní straně a za velmi dobrou kompozici automobilu s firemním logem na rubové straně. Třetí cenu obdržel návrh Luboše Charváta za dokonalé ztvárnění automobilu na rubové straně návrhu. Návrh Mgr. Marie Šeborové a další návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů získaly ve třetím kole mimořádné odměny.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 24. února 2022 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Petry Brodské, DiS.