Prohlášení o přístupnosti pro systém JERRS

Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, IČO 48136450 (dále jen ČNB) se zavazuje ke zpřístupnění webových stránek systému JERRS v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, a to tak, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky „Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu“ JERRS (https://www.cnb.cz/cnb/jerrs).

Stav souladu

Webové stránky „Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu“ jsou po posouzení v červnu 2021 v převážné a rozhodující části v souladu se zákonem o přístupnosti.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah webových stránek není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • uživatelské rozhraní není přizpůsobitelné ani nereflektuje rozlišení zařízení, na kterém je zobrazováno (Pravidlo 1.3 Přizpůsobitelný)
  • použitá captcha nemusí být v některých případech dostatečně kontrastní (Pravidlo 1.4.3 Minimální kontrast)
  • stránky neumožňují uživateli měnit barvy (Pravidlo 1.4.8 Vizuální znázornění)
  • stránky neumožňují uživateli nastavení rozložení textu (Pravidlo 1.4.12 Rozložení textu)
  • stránky neumožňují přeskakování odkazů při ovládání z klávesnice (Pravidlo 2.4.1 Přeskoč bloky)
  • uživatel nemá k dispozici informaci o své aktuální pozici v rámci souboru internetových stránek stránky, nejsou k dispozici Breadcrumb (Pravidlo 2.4.8 Aktuální pozice)
  • není k dispozici mechanismus pro význam zkratek (Pravidlo 3.1.4 Zkratky)

Uvedení do souladu výše uvedených odchylek by vyžadovalo zásadní přeprogramování externí části systému JERRS.

Vzhledem k výše uvedenému, budou požadavky přístupnosti podle zákona č. 99/2019 Sb. a WCAG zahrnuty do implementace nové verze systému.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29. června 2021.

Prohlášení bylo vypracováno zaměstnanci ČNB sebeposouzením.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek aplikace JERRS, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu či důvodného podezření, že webová stránka aplikace nesplňuje požadavky zákona o přístupnosti, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu pristupnost@cnb.cz.

Česká národní banka, odbor zpracování dat
Na Příkopě 864/28
115 03 Praha 1

e-mail: pristupnost@cnb.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz