Hlavní ukazatele

Základní měnové indikátory - roční míry růstu (v %)
Peněžní agregát M1 5/2022   -2,0
Peněžní agregát M3 5/2022   6,6
Úvěry soukromému sektoru 5/2022   10,5
Čistá zahraniční aktiva 5/2022   -2,0
CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.5.2022   333334,1
Na bydlení 31.5.2022   1626148,7
Ostatní 31.5.2022   189780,1
Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.5.2022   285953,9
Na bydlení 31.5.2022   1625813,3
Ostatní 31.5.2022   171995,1
Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.3.2022   47380,2
Na bydlení 31.3.2022   335,4
Ostatní 31.3.2022   17785,1
Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.)
Jednodenní vklady (%) 5/2022   0,75
z toho: vklady na běžných účtech (%) 31.5.2022   0,10
z toho: vklady na spořicích účtech (%) 31.5.2022   1,57
Vklady s výpovědní lhůtou (%) 5/2022   1,55
Vklady s dohodnutou splatností (%) 5/2022   4,51
Úvěry na spotřebu (%) 5/2022   8,64
Úvěry na bydlení (%) 5/2022   4,18
z toho: hypoteční úvěry (%) 5/2022   4,04
z toho: stavební spoření - úvěry na bydlení (%) 5/2022   5,62
Úvěry ostatní (%) 5/2022   6,20
Úvěry kontokorentní a revolvingové (%) 5/2022   16,67
z toho: kontokorentní úvěry (%) 5/2022   19,89
Pohledávky z kreditních karet (%) 5/2022   16,98
z toho: úročené úvěry z kreditních karet (%) 5/2022   23,78
Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - sezonně očištěna
Stálé ceny roku 2015 v mld. Kč I.Q.2022   1325,1
Mezičtvrtletní změny I.Q.2022   100,9
Meziroční změny I.Q.2022   104,8
Deflátory - mezičtvrtletní změny I.Q.2022   104,0
Deflátory - meziroční změny I.Q.2022   105,8
Index spotřebitelských cen (CPI)
předchozí měsíc = 100 5/2022   101,8
stejné období předchozího roku = 100 5/2022   116,0
průměr roku 2015 = 100 5/2022   132,9
Míra inflace (roční klouzavý průměr) 5/2022   108,1
Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)
předchozí měsíc = 100 5/2022   101,9
stejné období předchozího roku = 100 5/2022   127,9
průměr roku 2015 = 100 5/2022   138,6
Statistika platební bilance (v mil. CZK)
Běžný účet I.Q.2022   -7803,1
Kapitálový účet I.Q.2022   -5061,8
Finanční účet I.Q.2022   -20239,2
Rezervní aktiva - změna I.Q.2022   138623,5
Investiční pozice - aktiva 31.3.2022   9140842,3
Investiční pozice - pasíva 31.3.2022   10272672,7
Saldo investiční pozice 31.3.2022   -1131830,3
Rezervní aktiva - stav 31.5.2022   3856550,4
Zahraniční zadluženost 31.3.2022   4664795,9

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru