Hlavní ukazatele

Základní měnové indikátory - roční míry růstu (v %)
Peněžní agregát M1 3/2023   -3,5
Peněžní agregát M3 3/2023   8,8
Úvěry soukromému sektoru 3/2023   7,1
Čistá zahraniční aktiva 3/2023   -0,1
CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.3.2023   354520,4
Na bydlení 31.3.2023   1685516,3
Ostatní 31.3.2023   187519,0
Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.3.2023   306962,4
Na bydlení 31.3.2023   1685246,7
Ostatní 31.3.2023   169447,2
Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.12.2022   47558,0
Na bydlení 31.12.2022   269,6
Ostatní 31.12.2022   18071,8
Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.)
Jednodenní vklady (%) 3/2023   1,63
z toho: vklady na běžných účtech (%) 31.3.2023   0,19
z toho: vklady na spořicích účtech (%) 31.3.2023   3,03
Vklady s výpovědní lhůtou (%) 3/2023   2,18
Vklady s dohodnutou splatností (%) 3/2023   6,04
Úvěry na spotřebu (%) 3/2023   9,49
Úvěry na bydlení (%) 3/2023   5,19
z toho: hypoteční úvěry (%) 3/2023   4,99
z toho: stavební spoření - úvěry na bydlení (%) 3/2023   6,75
Úvěry ostatní (%) 3/2023   5,41
Úvěry kontokorentní a revolvingové (%) 3/2023   17,91
z toho: kontokorentní úvěry (%) 3/2023   20,31
Pohledávky z kreditních karet (%) 3/2023   16,46
z toho: úročené úvěry z kreditních karet (%) 3/2023   23,56
Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - sezonně očištěna
Stálé ceny roku 2015 v mld. Kč IV.Q.2022   1324,9
Mezičtvrtletní změny IV.Q.2022   99,6
Meziroční změny IV.Q.2022   100,3
Deflátory - mezičtvrtletní změny IV.Q.2022   100,0
Deflátory - meziroční změny IV.Q.2022   111,4
Index spotřebitelských cen (CPI)
předchozí měsíc = 100 4/2023   99,8
stejné období předchozího roku = 100 4/2023   112,7
průměr roku 2015 = 100 4/2023   147,2
Míra inflace (roční klouzavý průměr) 4/2023   116,2
Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)
předchozí měsíc = 100 4/2023   98,8
stejné období předchozího roku = 100 4/2023   106,4
průměr roku 2015 = 100 4/2023   144,7
Statistika platební bilance (v mil. CZK)
Běžný účet IV.Q.2022   -83581,6
Kapitálový účet IV.Q.2022   -18134,3
Finanční účet IV.Q.2022   -59038,7
Rezervní aktiva - změna IV.Q.2022   -47102,6
Investiční pozice - aktiva 31.12.2022   8290651,3
Investiční pozice - pasíva 31.12.2022   9630847,2
Saldo investiční pozice 31.12.2022   -1340195,9
Rezervní aktiva - stav 30.4.2023   2979764,8
Zahraniční zadluženost 31.12.2022   4453611,1

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru