Hlavní ukazatele

Základní měnové indikátory - roční míry růstu (v %)
Peněžní agregát M1 4/2020   9,3
Peněžní agregát M3 4/2020   8,3
Úvěry soukromému sektoru 4/2020   4,9
Čistá zahraniční aktiva 4/2020   12,2
CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.12.2019   316373,8
Na bydlení 31.12.2019   1332392,6
Ostatní 31.12.2019   167171,8
Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč)
Na spotřebu 30.4.2020   261148,2
Na bydlení 30.4.2020   1357746,4
Ostatní 30.4.2020   156135,7
Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.3.2020   52607,8
Na bydlení 31.3.2020   678,1
Ostatní 31.3.2020   12246,8
Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.)
Jednodenní vklady (%) 4/2020   0,22
z toho: vklady na běžných účtech (%) 30.4.2020   0,03
z toho: vklady na spořících účtech (%) 30.4.2020   0,44
Vklady s výpovědní lhůtou (%) 4/2020   1,25
Vklady s dohodnutou splatností (%) 4/2020   0,68
Úvěry na spotřebu (%) 4/2020   8,12
Úvěry na bydlení (%) 4/2020   2,41
z toho: hypoteční úvěry (%) 4/2020   2,32
z toho: stavební spoření - úvěry na bydlení (%) 4/2020   3,79
Úvěry ostatní (%) 4/2020   2,85
Úvěry kontokorentní a revolvingové (%) 4/2020   14,46
z toho: kontokorentní úvěry (%) 4/2020   18,08
Pohledávky z kreditních karet (%) 4/2020   18,94
z toho: úročené úvěry z kreditních karet (%) 4/2020   24,10
Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - sezonně očištěna
Stálé ceny roku 2010 v mld. Kč IV.Q.2019   1223,1
Mezičtvrtletní změny IV.Q.2019   100,5
Meziroční změny IV.Q.2019   102,0
Deflátory - mezičtvrtletní změny IV.Q.2019   101,0
Deflátory - meziroční změny IV.Q.2019   103,7
Index spotřebitelských cen (CPI)
předchozí měsíc = 100 12/2016   100,3
stejné období předchozího roku = 100 12/2016   102,0
průměr roku 2005 = 100 12/2016   125,4
Míra inflace (roční klouzavý průměr) 12/2016   100,7
Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)
předchozí měsíc = 100 12/2016   100,5
stejné období předchozího roku = 100 12/2016   99,6
průměr roku 2005 = 100 12/2016   110,7
Statistika platební bilance (v mil. CZK)
Běžný účet IV.Q.2019   -23092,9
Kapitálový účet IV.Q.2019   10934,1
Finanční účet IV.Q.2019   -1834,9
Rezervní aktiva - změna IV.Q.2019   59902,7
Investiční pozice - aktiva 31.12.2019   7059539,3
Investiční pozice - pasíva 31.12.2019   8227902,4
Saldo investiční pozice 31.12.2019   -1168363,1
Rezervní aktiva - stav 30.4.2020   3630180,8
Zahraniční zadluženost 31.12.2019   4383626,2

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2020, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru