Hlavní ukazatele

Základní měnové indikátory - roční míry růstu (v %)
Peněžní agregát M1 6/2019   4,7
Peněžní agregát M3 6/2019   7,0
Úvěry soukromému sektoru 6/2019   5,8
Čistá zahraniční aktiva 6/2019   9,4
CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč)
Na spotřebu 30.6.2019   305623,4
Na bydlení 30.6.2019   1284243,7
Ostatní 30.6.2019   167135,4
Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč)
Na spotřebu 30.6.2019   251083,3
Na bydlení 30.6.2019   1283493,0
Ostatní 30.6.2019   158522,7
Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.3.2019   54540,1
Na bydlení 31.3.2019   750,7
Ostatní 31.3.2019   8612,7
Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.)
Jednodenní vklady (%) 6/2019   0,19
z toho: vklady na běžných účtech (%) 30.6.2019   0,04
z toho: vklady na spořících účtech (%) 30.6.2019   0,37
Vklady s výpovědní lhůtou (%) 6/2019   1,16
Vklady s dohodnutou splatností (%) 6/2019   1,55
Úvěry na spotřebu (%) 6/2019   8,37
Úvěry na bydlení (%) 6/2019   2,87
z toho: hypoteční úvěry (%) 6/2019   2,71
z toho: stavební spoření - úvěry na bydlení (%) 6/2019   4,20
Úvěry ostatní (%) 6/2019   3,90
Úvěry kontokorentní a revolvingové (%) 6/2019   14,24
z toho: kontokorentní úvěry (%) 6/2019   17,85
Pohledávky z kreditních karet (%) 6/2019   19,01
z toho: úročené úvěry z kreditních karet (%) 6/2019   24,20
Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - sezonně očištěna
Stálé ceny roku 2010 v mld. Kč I.Q.2019   1207,4
Mezičtvrtletní změny I.Q.2019   100,6
Meziroční změny I.Q.2019   102,8
Deflátory - mezičtvrtletní změny I.Q.2019   101,1
Deflátory - meziroční změny I.Q.2019   103,3
Index spotřebitelských cen (CPI)
předchozí měsíc = 100 12/2016   100,3
stejné období předchozího roku = 100 12/2016   102,0
průměr roku 2005 = 100 12/2016   125,4
Míra inflace (roční klouzavý průměr) 12/2016   100,7
Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)
předchozí měsíc = 100 12/2016   100,5
stejné období předchozího roku = 100 12/2016   99,6
průměr roku 2005 = 100 12/2016   110,7
Statistika platební bilance (v mil. CZK)
Běžný účet I.Q.2019   44658,2
Kapitálový účet I.Q.2019   -6229,9
Finanční účet I.Q.2019   47088,6
Rezervní aktiva - změna I.Q.2019   -517,6
Investiční pozice - aktiva 31.3.2019   6874577,3
Investiční pozice - pasíva 31.3.2019   7997832,4
Saldo investiční pozice 31.3.2019   -1123255,2
Rezervní aktiva - stav 31.7.2019   3335585,1
Zahraniční zadluženost 31.3.2019   4366983,8

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2019, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru