Základní měnové indikátory - roční míry růstu (v %)
Peněžní agregát M1 8/2020   14,7
Peněžní agregát M3 8/2020   9,0
Úvěry soukromému sektoru 8/2020   4,1
Čistá zahraniční aktiva 8/2020   11,1
CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.8.2020   315133,3
Na bydlení 31.8.2020   1396119,2
Ostatní 31.8.2020   171212,4
Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.8.2020   264720,9
Na bydlení 31.8.2020   1395445,3
Ostatní 31.8.2020   159001,7
Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč)
Na spotřebu 30.6.2020   50412,4
Na bydlení 30.6.2020   673,8
Ostatní 30.6.2020   12210,7
Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.)
Jednodenní vklady (%) 8/2020   0,14
z toho: vklady na běžných účtech (%) 31.8.2020   0,03
z toho: vklady na spořících účtech (%) 31.8.2020   0,26
Vklady s výpovědní lhůtou (%) 8/2020   1,19
Vklady s dohodnutou splatností (%) 8/2020   0,62
Úvěry na spotřebu (%) 8/2020   8,12
Úvěry na bydlení (%) 8/2020   2,28
z toho: hypoteční úvěry (%) 8/2020   2,17
z toho: stavební spoření - úvěry na bydlení (%) 8/2020   3,51
Úvěry ostatní (%) 8/2020   2,76
Úvěry kontokorentní a revolvingové (%) 8/2020   15,11
z toho: kontokorentní úvěry (%) 8/2020   18,51
Pohledávky z kreditních karet (%) 8/2020   18,34
z toho: úročené úvěry z kreditních karet (%) 8/2020   24,04
Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - sezonně očištěna
Stálé ceny roku 2010 v mld. Kč I.Q.2020   1182,4
Mezičtvrtletní změny I.Q.2020   96,7
Meziroční změny I.Q.2020   98,0
Deflátory - mezičtvrtletní změny I.Q.2020   101,1
Deflátory - meziroční změny I.Q.2020   103,6
Index spotřebitelských cen (CPI)
předchozí měsíc = 100 9/2020   99,4
stejné období předchozího roku = 100 9/2020   103,2
průměr roku 2015 = 100 9/2020   111,9
Míra inflace (roční klouzavý průměr) 9/2020   103,3
Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)
předchozí měsíc = 100 9/2020   100,2
stejné období předchozího roku = 100 9/2020   99,6
průměr roku 2015 = 100 9/2020   103,0
Statistika platební bilance (v mil. CZK)
Běžný účet II.Q.2020   7447,1
Kapitálový účet II.Q.2020   20615,9
Finanční účet II.Q.2020   1535,3
Rezervní aktiva - změna II.Q.2020   17042,1
Investiční pozice - aktiva 30.6.2020   7508347,3
Investiční pozice - pasíva 30.6.2020   8270028,5
Saldo investiční pozice 30.6.2020   -761681,3
Rezervní aktiva - stav 30.9.2020   3667349,7
Zahraniční zadluženost 30.6.2020   4396411,5