Základní měnové indikátory - roční míry růstu (v %)
Peněžní agregát M1 8/2019   4,3
Peněžní agregát M3 8/2019   6,6
Úvěry soukromému sektoru 8/2019   4,8
Čistá zahraniční aktiva 8/2019   9,1
CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.8.2019   311245,0
Na bydlení 31.8.2019   1301685,6
Ostatní 31.8.2019   165834,9
Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.8.2019   256744,9
Na bydlení 31.8.2019   1300961,3
Ostatní 31.8.2019   155135,2
Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč)
Na spotřebu 30.6.2019   54500,1
Na bydlení 30.6.2019   724,3
Ostatní 30.6.2019   10699,7
Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.)
Jednodenní vklady (%) 8/2019   0,21
z toho: vklady na běžných účtech (%) 31.8.2019   0,04
z toho: vklady na spořících účtech (%) 31.8.2019   0,42
Vklady s výpovědní lhůtou (%) 8/2019   1,19
Vklady s dohodnutou splatností (%) 8/2019   1,57
Úvěry na spotřebu (%) 8/2019   8,46
Úvěry na bydlení (%) 8/2019   2,77
z toho: hypoteční úvěry (%) 8/2019   2,61
z toho: stavební spoření - úvěry na bydlení (%) 8/2019   4,21
Úvěry ostatní (%) 8/2019   3,14
Úvěry kontokorentní a revolvingové (%) 8/2019   14,34
z toho: kontokorentní úvěry (%) 8/2019   17,94
Pohledávky z kreditních karet (%) 8/2019   18,76
z toho: úročené úvěry z kreditních karet (%) 8/2019   24,18
Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - sezonně očištěna
Stálé ceny roku 2010 v mld. Kč II.Q.2019   1215,8
Mezičtvrtletní změny II.Q.2019   100,7
Meziroční změny II.Q.2019   102,8
Deflátory - mezičtvrtletní změny II.Q.2019   100,6
Deflátory - meziroční změny II.Q.2019   103,5
Index spotřebitelských cen (CPI)
předchozí měsíc = 100 12/2016   100,3
stejné období předchozího roku = 100 12/2016   102,0
průměr roku 2005 = 100 12/2016   125,4
Míra inflace (roční klouzavý průměr) 12/2016   100,7
Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)
předchozí měsíc = 100 12/2016   100,5
stejné období předchozího roku = 100 12/2016   99,6
průměr roku 2005 = 100 12/2016   110,7
Statistika platební bilance (v mil. CZK)
Běžný účet II.Q.2019   33562,4
Kapitálový účet II.Q.2019   8320,5
Finanční účet II.Q.2019   47552,1
Rezervní aktiva - změna II.Q.2019   28338,1
Investiční pozice - aktiva 30.6.2019   6900319,8
Investiční pozice - pasíva 30.6.2019   8033404,2
Saldo investiční pozice 30.6.2019   -1133084,4
Rezervní aktiva - stav 30.9.2019   3398372,1
Zahraniční zadluženost 30.6.2019   4341684,4