Základní měnové indikátory - roční míry růstu (v %)
Peněžní agregát M1 3/2019   4,4
Peněžní agregát M3 3/2019   5,3
Úvěry soukromému sektoru 3/2019   5,8
Čistá zahraniční aktiva 3/2019   4,3
CELKOVÉ zadlužení domácností (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.3.2019   299051,8
Na bydlení 31.3.2019   1262835,6
Ostatní 31.3.2019   165079,9
Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.3.2019   246018,9
Na bydlení 31.3.2019   1262016,9
Ostatní 31.3.2019   156769,6
Zadlužení domácností - ostatní finanční instituce (v mil. Kč)
Na spotřebu 31.12.2018   53033,0
Na bydlení 31.12.2018   818,7
Ostatní 31.12.2018   8310,2
Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.)
Jednodenní vklady (%) 3/2019   0,16
z toho: vklady na běžných účtech (%) 31.3.2019   0,03
z toho: vklady na spořících účtech (%) 31.3.2019   0,31
Vklady s výpovědní lhůtou (%) 3/2019   1,14
Vklady s dohodnutou splatností (%) 3/2019   1,47
Úvěry na spotřebu (%) 3/2019   8,40
Úvěry na bydlení (%) 3/2019   2,97
z toho: hypoteční úvěry (%) 3/2019   2,79
z toho: stavební spoření - úvěry na bydlení (%) 3/2019   4,32
Úvěry ostatní (%) 3/2019   4,45
Úvěry kontokorentní a revolvingové (%) 3/2019   14,30
z toho: kontokorentní úvěry (%) 3/2019   18,00
Pohledávky z kreditních karet (%) 3/2019   19,10
z toho: úročené úvěry z kreditních karet (%) 3/2019   24,05
Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - sezonně očištěna
Stálé ceny roku 2010 v mld. Kč IV.Q.2018   1198,6
Mezičtvrtletní změny IV.Q.2018   100,8
Meziroční změny IV.Q.2018   102,6
Deflátory - mezičtvrtletní změny IV.Q.2018   100,7
Deflátory - meziroční změny IV.Q.2018   102,1
Index spotřebitelských cen (CPI)
předchozí měsíc = 100 12/2016   100,3
stejné období předchozího roku = 100 12/2016   102,0
průměr roku 2005 = 100 12/2016   125,4
Míra inflace (roční klouzavý průměr) 12/2016   100,7
Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)
předchozí měsíc = 100 12/2016   100,5
stejné období předchozího roku = 100 12/2016   99,6
průměr roku 2005 = 100 12/2016   110,7
Statistika platební bilance (v mil. CZK)
Běžný účet IV.Q.2018   11084,2
Kapitálový účet IV.Q.2018   9748,5
Finanční účet IV.Q.2018   1869,3
Rezervní aktiva - změna IV.Q.2018   42800,8
Investiční pozice - aktiva 31.12.2018   6674723,3
Investiční pozice - pasíva 31.12.2018   7925760,5
Saldo investiční pozice 31.12.2018   -1251037,3
Rezervní aktiva - stav 30.4.2019   3267825,6
Zahraniční zadluženost 31.12.2018   4355443,3