Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Ostatní měnové finanční instituce

Číslo uk. Název ukazetele
1 Finanční závazky
2 F.2 Oběživo a vklady
3 F.21 Oběživo
4 F.22 Převoditelné vklady
5 F.29 Ostatní vklady
6 F.3 Cenné papíry jiné než účasti
7 F.33 Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
8 F.331 Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
9 F.332 Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
10 F.34 Finanční deriváty
11 F.4 Půjčky
12 F.41 Krátkodobé půjčky
13 F.42 Dlouhodobé půjčky
14 F.5 Účasti celkem
15 F.51 Účasti, mimo účastí v investičních fondech
16 F.511 Kótované akcie
17 F.512 Nekótované akcie
18 F.513 Jiné účasti
19 F.52 Účasti v investičních fondech
20 F.6 Pojistné technické rezervy
21 F.61 Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů
22 F.611 Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění
23 F.612 Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů
24 F.62 Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
25 F.7 Ostatní pohledávky celkem
26 Čisté půjčky (+)/výpůjčky (-)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru