Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Finanční pomocné instituce

Číslo uk. Název ukazetele
1 Čistý přírůstek finančních aktiv
2 F.1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
3 F.2 Oběživo a vklady
4 F.21 Oběživo
5 F.22 Převoditelné vklady
6 F.29 Ostatní vklady
7 F.3 Cenné papíry jiné než účasti
8 F.33 Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
9 F.331 Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
10 F.332 Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
11 F.34 Finanční deriváty
12 F.4 Půjčky
13 F.41 Krátkodobé půjčky
14 F.42 Dlouhodobé půjčky
15 F.5 Účasti celkem
16 F.51 Účasti, mimo účastí v investičních fondech
17 F.511 Kótované akcie
18 F.512 Nekótované akcie
19 F.513 Jiné účasti
20 F.52 Účasti v investičních fondech
21 F.6 Pojistné technické rezervy
22 F.61 Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů
23 F.611 Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění
24 F.612 Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů
25 F.62 Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
26 F.7 Ostatní pohledávky celkem

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru