Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Nerezidenti

Číslo uk. Název ukazetele
1 AF Finanční aktiva
2 AF.1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
3 AF.2 Oběživo a vklady
4 AF.21 Oběživo
5 AF.22 Převoditelné vklady
6 AF.29 Ostatní vklady
7 AF.3 Cenné papíry jiné než účasti
8 AF.33 Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
9 AF.331 Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
10 AF.332 Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
11 AF.34 Finanční deriváty
12 AF.4 Půjčky
13 AF.41 Krátkodobé půjčky
14 AF.42 Dlouhodobé půjčky
15 AF.5 Účasti celkem
16 AF.51 Účasti, mimo účastí v investičních fondech
17 AF.511 Kótované akcie
18 AF.512 Nekótované akcie
19 AF.513 Jiné účasti
20 AF.52 Účasti v investičních fondech
21 AF.6 Pojistné technické rezervy
22 AF.61 Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů
23 AF.611 Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění
24 AF.612 Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů
25 AF.62 Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
26 AF.7 Ostatní pohledávky celkem
27 Čistá finanční aktiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru