Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Finanční závazky, stavy, čtvrtletní, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy

Číslo uk. Název ukazetele
1 AF Finanční závazky
2 AF.2 Oběživo a vklady
3 AF.21 Oběživo
4 AF.22 Převoditelné vklady
5 AF.29 Ostatní vklady
6 AF.3 Cenné papíry jiné než účasti
7 AF.33 Cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
8 AF.331 Krátkodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
9 AF.332 Dlouhodobé cenné papíry jiné než účasti, mimo finanční deriváty
10 AF.34 Finanční deriváty
11 AF.4 Půjčky
12 AF.41 Krátkodobé půjčky
13 AF.42 Dlouhodobé půjčky
14 AF.5 Účasti celkem
15 AF.51 Účasti, mimo účastí v investičních fondech
16 AF.511 Kótované akcie
17 AF.512 Nekótované akcie
18 AF.513 Jiné účasti
19 AF.52 Účasti v investičních fondech
20 AF.6 Pojistné technické rezervy
21 AF.61 Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů
22 AF.611 Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění
23 AF.612 Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů
24 AF.62 Předplacené pojistné a rezervy na nevyrovnané nároky
25 AF.7 Ostatní závazky celkem

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru