Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

II. Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) - Splatnost nad 3 měs.do 1 roku - v mil.USD

Číslo uk. Název ukazetele
1 1. Devizové půjčky, cenné papíry a depozita
2 -- odliv (-) Jistina
3 -- odliv (-) Úroky
4 -- příliv (+) Jistina
5 -- příliv (+) Úroky
6 2. Celková krátká a dlouhá pozice z devizových operací typu forward a futures proti domácí měně (včetně forwardové komponenty měnových swapů)
7 (a) Krátká pozice (-)
8 (b) Dlouhá pozice (+)
9 3. Ostatní (specifikace)
10 -- odliv spojený s repo operacemi (-)
11 -- příliv spojený s reversními repo operacemi (+)
12 -- obchodní úvěry (-)
13 -- obchodní úvěry (+)
14 -- ostatní účty platby (-)
15 -- ostatní účty příjmy (+)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2019, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru