Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Tabulka A84: Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům ze zbytku světa - stavy

Číslo uk. Název ukazetele
1 1. Úvěry nerezidentům - bankám
2 2. Úvěry nerezidentům - nebankám - vládní instituce
3 3. Úvěry nerezidentům - nebankám- ostatní
4 4. Úvěry nerezidentům - nebankám - celkem
5 5. Úvěry nerezidentům - celkem
6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - bankami
7 7. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - nebankami - vládní instituce
8 8. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - nebankami - ostatní
9 9. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - nebankami - celkem
10 10. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - celkem
11 11. Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - bankami
12 12. Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - nebankami - ostatní
13 13. Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - celkem
14 14. Vklady od nerezidentů - bank
15 15. Vklady od nerezidentů - nebank - vládní instituce
16 16. Vklady od nerezidentů - nebank - ostatní
17 17. Vklady od nerezidentů - nebank - celkem
18 18. Vklady od nerezidentů - celkem

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru