Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Tabulka 13: Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) - stavy

Číslo uk. Název ukazetele
1 (1) Aktiva
2 (1.1) Vklady
3 (1.2) Dluhové cenné papíry
4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti
5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti
6 (1.3) Akcie
7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti
8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti
9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování
10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti
11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti
12 (1.5) Ostatní aktiva
13 (2) Pasiva
14 (2.1) Přijaté úvěry
15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI
16 (2.3) Ostatní pasiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru