Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Závazky, transakce, Mistní vládní instituce

Číslo uk. Název ukazetele
1 Závazky celkem
2 Oběživo a vklady (F.2)
3 Vklady (F.22+F.29)
4 Převoditelné vklady (F.22)
5 Ostatní vklady (F.29)
6 Dluhové cenné papíry (F.3)
7 Krátkodobé (F.31)
8 Dlouhodobé (F.32)
9 Půjčky (F.4)
10 Krátkodobé (F.41)
11 Dlouhodobé (F.42)
12 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (F.7)
13 Ostatní pohledávky (F.8)
14 Obchodní úvěry a zálohy (F.81)
15 Ostatní pohledávky bez obchodních úvěrů a záloh (F.89)
16 Čisté finanční transakce

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru