Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Rozvaha penzijních fondů

Číslo uk. Název ukazetele
1 Aktiva - celkem
2 Oběživo, vklady a poskytnuté úvěry - celkem
3 z toho: Převoditelné vklady - celkem
4 Převoditelné vklady - rezidenti
5 Převoditelné vklady - nerezidenti
6 Dluhopisy - celkem
7 Dluhopisy - rezidenti
8 Dluhopisy - rezidenti - měnové finanční instituce
9 Dluhopisy - rezidenti - vládní instituce
10 Dluhopisy - rezidenti - ostatní finanční instituce
11 Dluhopisy - rezidenti - pojišťovací společnosti
12 Dluhopisy - rezidenti - penzijní fondy
13 Dluhopisy - rezidenti - nefinanční podniky
14 Dluhopisy - rezidenti - domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem
15 Dluhopisy - nerezidenti
16 Dluhopisy - nerezidenti - měnové finanční instituce
17 Dluhopisy - nerezidenti - vládní instituce
18 Dluhopisy - nerezidenti - ostatní finanční instituce
19 Dluhopisy - nerezidenti - pojišťovací společnosti
20 Dluhopisy - nerezidenti - penzijní fondy
21 Dluhopisy - nerezidenti - nefinanční podniky
22 Dluhopisy - nerezidenti - domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem
23 Akcie a ostatní účasti - celkem
24 z toho: Kótované akcie - celkem
25 Kótované akcie - rezidenti
26 Kótované akcie - nerezidenti
27 z toho: Nekótované akcie - celkem
28 Nekótované akcie - rezidenti
29 Nekótované akcie - nerezidenti
30 z toho: Ostatní účasti - celkem
31 Ostatní účasti - rezidenti
32 Ostatní účasti - nerezidenti
33 Akcie/podílové listy investičních fondů - celkem
34 z toho: Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - celkem
35 Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - rezidenti
36 Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - nerezidenti
37 z toho: Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu - celkem
38 Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu - rezidenti
39 Akcie/podílové listy investičních fondů jiných než fondů peněžního trhu - nerezidenti
40 Finanční deriváty - celkem
41 Nefinanční aktiva a ostatní pohledávky/závazky - celkem
42 Pasiva - celkem
43 Přijaté úvěry - celkem
44 Přijaté úvěry - rezidenti
45 Přijaté úvěry - nerezidenti
46 Penzijní nároky - celkem
47 Penzijní nároky - rezidenti
48 Penzijní nároky - nerezidenti
49 Akcie a ostatní účasti - celkem
50 Finanční deriváty - celkem
51 Ostatní pohledávky/závazky - celkem

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru