Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Aktiva (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Aktiva celkem
2 1. Pokladní hotovost a ostatní vklady splatné na požádání
3 1.1. Pokladní hotovost
4 1.2. Ostatní vklady splatné na požádání
5 2. Finanční aktiva k obchodování
6 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
7 4. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
8 5. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do OCI
9 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
10 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
11 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě
12 7. Zajišťovací deriváty
13 8. Změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
14 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích
15 10. Hmotný majetek
16 10.1. Pozemky, budovy a zařízení
17 10.2. Investiční nemovitosti
18 11. Nehmotný majetek
19 11.1. Goodwill
20 11.2. Ostatní nehmotný majetek
21 12. Daňové pohledávky
22 12.1. Pohledávky ze splatné daně
23 12.2. Pohledávky z odložené daně
24 13. Ostatní aktiva
25 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru