Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Zahraniční zadluženost podle dlužníků a instrumentů v mil. USD

Číslo uk. Název ukazetele
1 Zahraniční zadluženost celkem
2 Krátkodobá
3 Dlouhodobá
4 Zahraniční zadluženost celkem - Centrální banka
5 - Krátkodobá
6 - Oběživo a vklady
7 - Dluhové cenné papíry
8 - Půjčky
9 - Obchodní úvěry a zálohy
10 - Ostatní dluhové závazky
11 - Dlouhodobá
12 - Oběživo a vklady
13 - Dluhové cenné papíry
14 - Půjčky
15 - Obchodní úvěry a zálohy
16 - Ostatní dluhové závazky
17 Zahraniční zadluženost celkem - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky
18 - Krátkodobá
19 - Oběživo a vklady
20 - Dluhové cenné papíry
21 - Půjčky
22 - Obchodní úvěry a zálohy
23 - Ostatní dluhové závazky
24 - Dlouhodobá
25 - Oběživo a vklady
26 - Dluhové cenné papíry
27 - Půjčky
28 - Obchodní úvěry a zálohy
29 - Ostatní dluhové závazky
30 Zahraniční zadluženost celkem - Vládní instituce
31 - Krátkodobá
32 - Oběživo a vklady
33 - Dluhové cenné papíry
34 - Půjčky
35 - Obchodní úvěry a zálohy
36 - Ostatní dluhové závazky
37 - Dlouhodobá
38 - Oběživo a vklady
39 - Dluhové cenné papíry
40 - Půjčky
41 - Obchodní úvěry a zálohy
42 - Ostatní dluhové závazky
43 Zahraniční zadluženost celkem - Ostatní sektory
44 - Krátkodobá
45 - Oběživo a vklady
46 - Dluhové cenné papíry
47 - Půjčky
48 - Půjčky: z toho PZI
49 - Obchodní úvěry a zálohy
50 - Obchodní úvěry a zálohy: z toho PZI
51 - Ostatní dluhové závazky
52 - Dlouhodobá
53 - Oběživo a vklady
54 - Dluhové cenné papíry
55 - Půjčky
56 - Půjčky: z toho PZI
57 - Obchodní úvěry a zálohy
58 - Obchodní úvěry a zálohy: z toho PZI
59 - Ostatní dluhové závazky

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru