Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Zahraniční zadluženost podle instrumentů v mil. USD

Číslo uk. Název ukazetele
1 Zahraniční zadluženost celkem
2 Krátkodobá
3 - Oběživo a vklady
4 - Dluhové cenné papíry
5 - Půjčky
6 - Půjčky: z toho PZI
7 - Obchodní úvěry a zálohy
8 - Obchodní úvěry a zálohy: z toho PZI
9 - Ostatní dluhové závazky
10 Dlouhodobá
11 - Oběživo a vklady
12 - Dluhové cenné papíry
13 - Půjčky
14 - Půjčky: z toho PZI
15 - Obchodní úvěry a zálohy
16 - Obchodní úvěry a zálohy: z toho PZI
17 - Ostatní dluhové závazky

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru