Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR

Číslo uk. Název ukazetele
1 Zahraniční zadluženost celkem
2 Krátkodobá
3 - Centrální banka
4 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky
5 - Vládní instituce
6 - Ostatní sektory
7 - Ostatní sektory: z toho PZI
8 Dlouhodobá
9 - Centrální banka
10 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky
11 - Vládní instituce
12 - Ostatní sektory
13 - Ostatní sektory: z toho PZI

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru