Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Expozice v dluhových nástrojích jiných než k obchodování (účetní hodnota brutto)
2 1. Hotovost u centrálních bank
3 1.1. Výkonné expozice
4 1.2. Nevýkonné expozice
5 2. Dluhové cenné papíry
6 2.1. Výkonné expozice
7 2.2. Nevýkonné expozice
8 3. Úvěry a pohledávky
9 3.1. Výkonné expozice
10 3.1.1. Centrální banky
11 3.1.2. Vládní instituce
12 3.1.3. Úvěrové instituce
13 3.1.4. Ostatní finanční instituce
14 3.1.5. Nefinanční podniky
15 3.1.6. Domácnosti
16 3.2. Nevýkonné expozice
17 3.2.1. Centrální banky
18 3.2.2. Vládní instituce
19 3.2.3. Úvěrové instituce
20 3.2.4. Ostatní finanční instituce
21 3.2.5. Nefinanční podniky
22 3.2.6. Domácnosti
23 Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv
24 1. Hotovost u centrálních bank
25 1.1. Výkonné expozice
26 1.2. Nevýkonné expozice
27 2. Dluhové cenné papíry
28 2.1. Výkonné expozice
29 3.2. Nevýkonné expozice
30 3. Úvěry a pohledávky
31 3.1. Výkonné expozice
32 3.2. Nevýkonné expozice

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru