Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Tabulka 4: Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Číslo uk. Název ukazetele
1 (2) Vklady od centrální vlády - stavy
2 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy
3 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy
4 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy
5 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy
6 (3.4) Kapitál a rezervy - stavy
7 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy
8 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy
9 (4.1.1) úvěry - stavy
10 (4.1.2) cenné papíry - stavy
11 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy
12 (4.2.1) úvěry - stavy
13 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - stavy
14 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - stavy
15 (5) Čistá zahraniční aktiva - stavy
16 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy
17 (2) Vklady od centrální vlády - toky
18 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky
19 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky
20 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky
21 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky
22 (3.4) Kapitál a rezervy - toky
23 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky
24 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky
25 (4.1.1) úvěry - toky
26 (4.1.2) cenné papíry - toky
27 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky
28 (4.2.1) úvěry - toky
29 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - toky
30 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - toky
31 (5) Čistá zahraniční aktiva - toky
32 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru