Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna)

Číslo uk. Název ukazetele
1 ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ)
2 A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ (NEVÝKONNÉ)
3 B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ (NEVÝKONNÉ)
4 C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (NEVÝKONNÉ)
5 D,E. VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU (NEVÝKONNÉ)
6 F. STAVEBNICTVÍ (NEVÝKONNÉ)
7 G. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (NEVÝKONNÉ)
8 H. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ (NEVÝKONNÉ)
9 I. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ (NEVÝKONNÉ)
10 J. INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI (NEVÝKONNÉ)
11 K. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ (NEVÝKONNÉ)
12 L. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ (NEVÝKONNÉ)
13 M,N. PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ, ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI (NEVÝKONNÉ)
14 O,P,Q. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE (NEVÝKONNÉ)
15 R,S,U. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ, REKREAČNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI, ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ (NEVÝKONNÉ)
16 T. ČIN. DOMÁCN. JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ, ČIN. DOMÁCN. PRODUKUJÍCÍCH VÝROBKY A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU (NEVÝKONNÉ)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru