Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Tabulka B1.4.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR

Číslo uk. Název ukazetele
1 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.)
2 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - sazba (% p. a.)
3 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - spořící účty - sazba (% p. a.)
4 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.)
5 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - sazba (% p. a.)
6 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.)
7 z toho: Nefinanční podniky (S.11) - běžné účty - sazba (% p. a.)
8 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - objem
9 z toho: Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - běžné účty - objem
10 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s dohodnutou splatností celkem - objem
11 Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - vklady s výpovědní lhůtou celkem - objem
12 Nefinanční podniky (S.11) - jednodenní vklady - objem

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru