Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Vklady podle čas. hlediska (Kč) (%)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Vklady celkem (%)
2 Vklady krátkodobé (%)
3 Vklady střednědobé (od 1 roku do 5 let včetně) (%)
4 Vklady dlouhodobé (nad 5 let) (%)
5 Vklady od 1 roku do 4 let včetně (%)
6 Vklady nad 4 roky (%)
7 Vklady termínované celkem (%)
8 Vklady netermínované (%)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru