Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Tabulka 10: Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)

Číslo uk. Název ukazetele
1 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p. a.)
2 Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.)
3 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.)
4 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p. a.)
5 (1.3) Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p. a.)
6 (1.3.1) Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.)
7 (1.3.2) Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p. a.)
8 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p. a.)
9 Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.)
10 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.)
11 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p. a.)
12 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.)
13 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.)
14 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - sazba (% p. a.)
15 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.)
16 Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p. a.)
17 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - sazba (% p. a.)
18 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p. a.)
19 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p. a.)
20 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.)
21 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.)
22 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.)
23 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.)
24 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.)
25 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.)
26 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.)
27 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p. a.)
28 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p. a.)
29 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p. a.)
30 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p. a.)
31 Domácnosti: RPSN hypoteční úvěry- sazba (% p. a.)
32 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - objem
33 Domácnosti: běžné účty - objem
34 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem
35 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - objem
36 (1.3) Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem
37 (1.3.1) Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem
38 (1.3.2) Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem
39 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem
40 Nefinanční podniky: běžné účty - objem
41 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem
42 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem
43 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem
44 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - objem
45 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - objem
46 Domácnosti: hypoteční úvěry - objem
47 Domácnosti: stavební spoření - objem
48 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - objem
49 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem
50 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - objem
51 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem
52 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem
53 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem
54 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem
55 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem
56 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem
57 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem
58 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem
59 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem
60 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem
61 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - objem
62 Domácnosti: RPSN hypoteční úvěry - objem

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru