Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Základní ukazatele finančního zdraví

Číslo uk. Název ukazetele
1 Pohledávky se selháním (netto) k regulatornímu kapitálu
2 Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem
3 Regulatorní kapitál Tier 1 k rizikově váženým aktivům
4 Návratnost kapitálu
5 Likvidní aktiva ke krátkodobým závazkům
6 Kapitál k aktivům celkem
7 Ceny nemovitostí

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru