Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (1. - 9.)
2 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění
3 1.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění
4 1.1.1. Předepsané hrubé pojistné
5 1.1.2. Pojistné postoupené zajišťovatelům
6 1.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěné od zajištění
7 1.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné
8 1.2.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů
9 2. Převedené výnosy z investic z netechnického účtu
10 3. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění
11 4. Náklady na pojistná plnění včetně změny TR, očištěné od zajištění
12 4.1. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění
13 4.1.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění
14 4.1.2. Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
15 4.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, očištěné od zajištění
16 4.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění
17 4.2.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
18 5. Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění
19 6. Bonusy a slevy, očištěné od zajištění
20 7. Čistá výše provozních nákladů
21 7.1. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
22 7.2. Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů
23 7.3. Správní režie
24 7.4. Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích
25 8. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru