Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Tabulka 9: Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB

Číslo uk. Název ukazetele
1 (1) AKTIVA CELKEM
2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP)
3 (1.1.1) MFI
4 (1.1.2) Vládní instituce
5 (1.1.3) Ostatní rezidenti
6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty
7 (1.2.1) MFI
8 (1.2.2) Vládní instituce
9 (1.2.3) Ostatní rezidenti
10 (1.3) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty
11 (1.3.1) MFI
12 (1.3.2) Ostatní rezidenti
13 (1.4) Zahraniční aktiva
14 (1.5) Stálá aktiva
15 (1.6) Ostatní aktiva
16 (2) PASIVA CELKEM
17 (2.1) Oběživo
18 (2.2) Vklady rezidentů
19 (2.2.1) MFI
20 (2.2.2) Centrální vláda
21 (2.2.3) Ostatní vláda /ostatní rezidenti
22 (2.3) Emitované dluhové cenné papíry
23 (2.4) Kapitál a rezervy
24 (2.5) Zahraniční pasiva
25 (2.6) Ostatní pasiva
26 (2.7) Přebytek mezibankovních závazků

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru