Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Číslo uk. Název ukazetele
1 Aktiva bilanční celkem, všechny cizí měny
2 Pokladna, všechny cizí měny
3 Poskytnuté úvěry a vklady, všechny cizí měny
4 Vklady a úvěry u centrálních bank, všechny cizí měny
5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, všechny cizí měny
6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, všechny cizí měny
7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny
8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny
9 Akcie a majetkové účasti v držení banky, všechny cizí měny
10 Stálá aktiva, všechny cizí měny
11 Ostatní aktiva bilanční, všechny cizí měny
12 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, všechny cizí měny

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru