Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Aktiva, hlavní položky, rezidenti

Číslo uk. Název ukazetele
1 Aktiva bilanční celkem, rezidenti
2 Pokladna, rezidenti
3 Poskytnuté úvěry a vklady, rezidenti
4 Vklady a úvěry u centrálních bank, rezidenti
5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, rezidenti
6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, rezidenti
7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti
8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, rezidenti
9 Akcie a majetkové účasti v držení banky, rezidenti
10 Stálá aktiva, rezidenti
11 Ostatní aktiva bilanční, rezidenti
12 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, rezidenti

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru