Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Aktiva, hlavní položky, EUR

Číslo uk. Název ukazetele
1 Aktiva bilanční celkem, EUR
2 Pokladna, EUR
3 Poskytnuté úvěry a vklady, EUR
4 Vklady a úvěry u centrálních bank, EUR
5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, EUR
6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, EUR
7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, EUR
8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, EUR
9 Akcie a majetkové účasti v držení banky, EUR
10 Stálá aktiva, EUR
11 Ostatní aktiva bilanční, EUR
12 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, EUR

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru