Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Aktiva, hlavní položky, CZK

Číslo uk. Název ukazetele
1 Aktiva bilanční celkem, CZK
2 Pokladna, CZK
3 Poskytnuté úvěry a vklady, CZK
4 Vklady a úvěry u centrálních bank, CZK
5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, CZK
6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, CZK
7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, CZK
8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, CZK
9 Akcie a majetkové účasti v držení banky, CZK
10 Stálá aktiva, CZK
11 Ostatní aktiva bilanční, CZK
12 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, CZK

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru