Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Aktiva, hlavní položky, nerezidenti

Číslo uk. Název ukazetele
1 Aktiva bilanční celkem, nerezidenti
2 Pokladna, nerezidenti
3 Poskytnuté úvěry a vklady, nerezidenti
4 Vklady a úvěry u centrálních bank, nerezidenti
5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí, nerezidenti
6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem, nerezidenti
7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti
8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, nerezidenti
9 Akcie a majetkové účasti v držení banky, nerezidenti
10 Stálá aktiva, nerezidenti
11 Ostatní aktiva bilanční, nerezidenti
12 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů, nerezidenti

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru