Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Aktiva, hlavní položky, celkem

Číslo uk. Název ukazetele
1 Aktiva bilanční celkem
2 Pokladna
3 Poskytnuté úvěry a vklady
4 Vklady a úvěry u centrálních bank
5 Vklady a úvěry u jiných úvěrových institucí
6 Úvěry a ostatní pohledávky za klienty celkem
7 Neobchodovatelné dluhové cenné papíry v držení banky
8 Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky
9 Akcie a majetkové účasti v držení banky
10 Stálá aktiva
11 Ostatní aktiva bilanční
12 z toho: Kladná reálná hodnota derivátů

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru