Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

2a_financování schodku vládního sektoru (S.13)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Úprava mezi finančními a nefinančními účty
2 Čisté finanční transakce (konsolidované)
3 Finanční aktiva (konsolidovaná)
4 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (konsolidované)
5 Oběživo a vklady (konsolidované)
6 Dluhové cenné papíry (konsolidované)
7 Krátkodobé úvěry (konsolidované)
8 Dlouhodobé úvěry (konsolidované)
9 Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (konsolidované)
10 Privatizace (v čisté výši, konsolidované)
11 Kapitálové injekce (v čisté výši, konsolidované)
12 Jiné (konsolidované)
13 Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy (konsolidované)
14 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (konsolidované)
15 Ostatní pohledávky (konsolidované)
16 z toho: daně a sociální pojištění (konsolidované)
17 Daně (konsolidované)
18 Sociální pojištění (konsolidované)
19 Pasiva (konsolidovaná)
20 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (konsolidované)
21 Oběživo a vklady (konsolidované)
22 Krátkodobé dluhové cenné papíry (konsolidované)
23 Dlouhodobé cenné papíry (konsolidované)
24 Krátkodbé úvěry (konsolidované)
25 Dlouhodobé úvěry (konsolidované)
26 Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (konsolidované)
27 Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy (konsolidované)
28 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie (konsolidované)
29 Ostatní závazky (konsolidované)
30 z toho: Daně (konsolidované)
31 z toho: Sociální pojištění (konsolidované)
32 Výpůjční požadavek vládních institucí (konsolidovaný)
33 z toho: dlouhodobý (konsolidovaný)
34 Denominovaný v národní měně (konsolidovaný)
35 Denominovaný v měnách členských států eurozóny (konsolidovaný)
36 Denominovaný v jiných měnách (konsolidovaný)
37 Ostatní toky vládního dluhu (konsolidované)
38 Účinky přeceňování (konsolidované)
39 Vliv ocenění dluhu v cizí měně (konsolidovaný)
40 Ostatní oceňovací dopady (rozdíly k nominální hodnotě, konsolidované)
41 Emisní a splatnostní hodnota nad a pod nominální hodnotou (konsolidované)
42 Rozdíl mezi úroky akruálními a placenými (konsolidovaný)
43 Ostatní změny objemu (konsolidované)
44 Změny sektorové klasifikace (konsolidované)
45 Ostatní změny v objemu finančních závazků (konsolidované)
46 Ostatní statistické diskrepance (konsolidované)
47 Změna vládního dluhu (konsolidovaná)
48 Čistý vznik úvěrů poskytnutých centrální bankou (konsolidovaný)
49 Čisté transakce v ostatních příjmových a výdajových účtech s vazbou na rozpočet EU (konsolidované)
50 Rozdíl mezi dodaným vojenským vybavením a výdaji odpovídajícími cash platbám (konsolidovaný)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru