Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

2a_financování schodku vládního sektoru (S.13)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Úprava mezi finančními a nefinančními účty
2 Čisté finanční transakce (konsolidované)
3 Finanční aktiva (konsolidoovaná)
4 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
5 Oběživo a vklady
6 Dluhové cenné papíry
7 Krátkodobé úvěry
8 Dlouhodobé úvěry
9 Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů
10 Privatizace (v čisté výši)
11 Kapitálové injekce (v čisté výši)
12 Jiné
13 Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy
14 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie
15 Ostatní pohledávky
16 z toho: daně a sociální pojištění
17 Daně
18 Sociální pojištění
19 Pasiva (konsolidovaná)
20 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání
21 Oběživo a vklady
22 Krátkodobé dluhové cenné papíry
23 Dlouhodobé cenné papíry
24 Krátkodbé úvěry
25 Dlouhodobé úvěry
26 Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů
27 Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy
28 Finanční deriváty a zaměstnanecké opce na akcie
29 Ostatní závazky
30 z toho: Daně
31 z toho: Sociální pojištění
32 Výpůjční požadavek vládních institucí
33 z toho: dlouhodobý
34 Denominovaný v národní měně
35 Denominovaný v měnách členských států eurozóny
36 Denominovaný v jiných měnách
37 Ostatní toky veřejného zadlužení
38 Účinky přeceňování
39 Vliv ocenění dluhu v cizí měně
40 Ostatní oceňovací dopady (rozdíly k nominální hodnotě)
41 Emise a umoření nad a pod nominální hodnotou
42 Rozdíl mezi úroky akruálními a placenými
43 Ostatní změny objemu
44 Změny sektorové klasifikace
45 Other změny v objemu finančních závazků
46 Ostatní statistické diskrepance
47 Konsolidovaní změna ve vládním dluhu
48 Čistý vznik úvěrů poskytnutých centrální bankou
49 Čisté transakce v ostatních příjmových a a výdajových účtech s vazbou na rozpočet EU
50 Rozdíl mezi dodaným vojenským vybavením/výdaji a odpovídajícími cash platbami

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru