Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

3b_vládní dluh - prvky konsolidace (S.13)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Vládní dluh (nekonsolidovaný mezi subsektory)
2 Konsolidační prvky
3 Oběživo a vklady
4 Krátkodobé cenné papíry
5 Dlouhodobé cenné papíry
6 Půjčky
7 Emitované ústředními vládními institucemi (konsolidováno)
8 v držbě národních vládních institucí
9 v držbě místních vládních institucí
10 v držbě fondů sociálního zabezpečení
11 Emitované národními vládními institucemi (konsolidováno)
12 v držbě ústřeních vládních institucí
13 v držbě místních vládních institucí
14 v držbě fondů sociálního zabezpečení
15 Emitované místními vládními institucemi (konsolidováno)
16 v držbě ústřeních vládních institucí
17 v držbě národních vládních institucí
18 v držbě fondů sociálního zabezpečení
19 Emitované fondy sociálního zabezpečení (konsolidováno)
20 v držbě ústřeních vládních institucí
21 v držbě národních vládních institucí
22 v držbě místních vládních institucí
23 Dluh centrální vlády držený centrální vládou
24 Dluh národní vlády držený národní vládou
25 Dluh místní vlády držený místní vládou
26 Dluh fondů sociálního zabezpečení držený fondy sociálního zabezpečení

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru