Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Vládní dluh (konsolidované)
2 Oběživo a vklady (konsolidované)
3 Krátkodobé dluhové cenné papíry (konsolidované)
4 Dlouhodobé cenné papíry (konsolidované)
5 Krátkodobé úvěry (konsolidované)
6 Dlouhodobé úvěry (konsolidované)
7 V držbě rezidentů členského státu (konsolidované)
8 Centralní banka (konsolidované)
9 Ostatní měnové finanční instituce (konsolidované)
10 Ostatní finanční instituce (konsolidované)
11 Ostatní rezidenti (konsolidované)
12 V držbě nerezidentů členského státu (konsolidované)
13 v držbě nerezidentů uvnitř Eurozóny (konsolidované)
14 v držbě nerezidentů mimo Eurozónu (konsolidované)
15 Denominované v národní měně (konsolidované)
16 Denominované v měnách členských států Eurozóny (konsolidované)
17 denominované v jiných měnách (konsolidované)
18 Krátkodobý dluh (konsolidovaný)
19 Dlouhodobý dluh (konsolidovaný)
20 z toho: pohyblivá úroková sazba
21 Zbytková spatnost do jednoho roku (konsolidovaný)
22 Zbytková splatnost nad jeden rok a do pěti let (konsolidovaný)
23 z toho: pohyblivá úroková sazba
24 Zbytková splatnost nad pět let (konsolidovaný)
25 z toho: pohyblivá úroková sazba
26 Průměrná zbytková splatnost dluhu (konsolidovaného)
27 Vládní dluh - bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds, konsolidované)
28 Vládní dluh - úvěry poskytnuté centrální bankou (konsolidované)
29 Vládní dluh se zbytkovou splatností nad 1 rok (konsolidované)
30 Obchodní úvěry a zálohy (konsolidované)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru