Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

3a_vládní dluh a jeho struktura (S.13)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Veřejné zadlužení (konsolidované)
2 Oběživo a vklady
3 Krátkodobé dluhové cenné papíry
4 Dlouhodobé cenné papíry
5 Krátkodobé úvěry
6 Dlouhodobé úvěry
7 V držbě rezidentů členského státu
8 Centralní banka
9 Ostatní měnové finanční instituce
10 Ostatní finanční instituce
11 Ostatní rezidenti
12 V držbě nerezidentů členského státu
13 v držbě nerezidentů uvnitř EU
14 v držbě nerezidentů mimo EU
15 Denominované v národní měně
16 Denominované v měnách členských států eurozóny
17 denominované v jiných měnách
18 Krátkodobý dluh
19 Dlouhodobý dluh
20 z toho: pohyblivá úroková sazba
21 Zbytková spatnost do jednoho roku
22 Zbytková splatnost nad jeden rok a do pěti let
23 z toho: pohyblivá úroková sazba
24 Zbytková splatnost nad pět let
25 z toho: pohyblivá úroková sazba
26 Průměrná zbytková spaltnost dluhu
27 Veřejné zadlužení - bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds)
28 Veřejné zadlužení -úvěry poskytnuté centrální bankou
29 Veřejné zadlužení se zbytkovou splatností na 1 rok
30 Obchodní úvěry a zálohy

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru