Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

2b_transakce v Maastrichtské dluhu_konsolidace (S.13)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Nekonsolidované transakce v instrumentech vládního dluhu
2 Oběživo a vklady
3 Krátkodobé cenné papíry
4 Dlouhodobé cenné papíry
5 Půjčky od centrální banky
6 Ostatní půjčky
7 Konsolidované transakce
8 Oběživo a vklady
9 Krátkodobé cenné papíry
10 Dlouhodobé cenné papíry
11 Půjčky

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru