Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

1c_vládní spotřeba a ostatní nefinanční kategorie (S.13)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Výdaje na konečnou spotřebu
2 Výdaje na individuální spotřebu
3 Výdaje na kolektivní spotřebu
4 Spotřeba fixního kapitálu
5 Zaplacené daně z výroby mínus přijaté dotace
6 Čistý provozní přebytek
7 Výdaje na konečnou spotřebu v cenách předchozího roku
8 Tvorba hrubého fixního kapitálu v cenách předchozího roku
9 Hrubý domácí produkt (HDP) v běžných cenách
10 HDP v cenách předchozího roku
11 Běžné daně z důchodů, jmění a jiné, placené korporacemi vládním institucím a zbytku světa
12 Běžné daně z důchodů, jmění a jiné, placené domácnostmi a neziskovými institucemi sloužící domácnostem (NISD) vládním institucím a zbytku světa

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru