Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

1b_transakce se rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Příjmy rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu (ERF) od členského státu
2 Daně z výroby a z dovozu
3 Běžná mezinárodní spolupráce
4 Jiné běžné transfery a vlastní zdroje EU
5 z toho: třetí vlastní zdroj odvozený z DPH
6 z toho: čtvrtý vlastní zdroj odvozený z HND
7 z toho: rabat Velké Británie
8 Kapitálové transfery
9 Výdaje rozpočtu EU v členském státě
10 Dotace
11 Běžné transfery vládním institucím
12 Běžné transfery nevládním jednotkám
13 Kapitálové transfery vládním institucím
14 Kapitálové transfery nevládním jednotlám
15 Náklady na získávání vlastnmích zdrojů
16 Bilance členského státu vůči rozpočtu EU a ERF (netto příjemce +, netto plátce -)
17 Čisté příjmy z předvstupních programů
18 Čisté příjmy z předvstupních programů placené vládě
19 Příspěvky do Single Resolution Board/Single Resolution Fund (SRB/SRF)
20 Kapitálové transfery z SRB/SRF
21 z toho: finančním jednotkám vládního sektoru

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru