Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Schodek (-) nebo přebytek (+)
2 Ústřední vládní instituce (S1311)
3 Národní vládní instituce (S1312)
4 Místní vládní instituce (S1313)
5 Fondy sociálního zabezpečení (S1314)
6 Celkové příjmy
7 Celkové běžné příjmy
8 Běžné daně z důchodů, jmění a jiné
9 Daně z výroby a z dovozu
10 Daně z produktů
11 z toho: daň z přidané hodnoty (DPH)
12 Ostatní daně z výroby
13 Čisté sociální příspěvky
14 z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů
15 z toho: skutečné sociální příspěvky domácností
16 Prodej
17 Tržní produkce pro vlastní konečné užití
18 Platby za ostatní netržní produkci
19 Ostatní běžné příjmy
20 Ostatní dotace na výrobu
21 Ostatní běžné transfery
22 Důchod z vlastnictví
23 z toho: přijaté úroky
24 Celkové kapitálové příjmy
25 z toho: kapitálové daně
26 Celkové výdaje
27 Celkové běžné výdaje
28 Mezispotřeba
29 Náhrady zaměstnancům
30 z toho: mzdy a platy
31 Placené úroky
32 Placené dotace
33 Dotace na produkty (-)
34 Ostatní dotace na produkci (-)
35 Sociální dávky jiné než naturální sociální dávky
36 z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0)
37 z toho: příspěvky v nezaměstnanosti (COFOG 10.5.0)
38 Naturální sociální transfery - nakoupená tržní produkce
39 Ostatní běžné výdaje
40 Ostatní daně z výroby
41 Ostatní placené důchody z vlastnictví
42 Běžné daně z důchodu, jmění a jiné
43 Ostatní placené běžné transfery
44 Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fondů
45 Celkové kapitálové výdaje
46 Tvorba hrubého fixního kapitálu
47 Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob
48 změny stavu zásob a čisté pořízení cenností
49 čisté pořízení nevyráběných aktiv
50 Výdajové kapitálové transfery
51 z toho: placené investiční dotace
52 Kapitálové transfery z vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, ale které nebudou pravděpodobně vybrány
53 D 5 placené podniky (S.11+S.12)
54 D.5 placené domácnostmi (S.14+S.15)
55 D.2 energetické daně včetně Daní z obnovitelných zdrojů
56 D.121 sociální příspěvky zaměstnavatelů
57 Běžné transfery
58 Hrubé úspory
59 Výnosy z UMTS licencí
60 Celkový příspěsvěk na sociální zabezpečení
61 Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery
62 Primární deficit

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru