Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Schodek (-) nebo přebytek (+)
2 Ústřední vládní instituce (S1311)
3 Národní vládní instituce (S1312)
4 Místní vládní instituce (S1313)
5 Fondy sociálního zabezpečení (S1314)
6 Celkové příjmy
7 Celkové běžné příjmy
8 Běžné daně z důchodů, jmění a jiné
9 Daně z výroby a z dovozu
10 Daně z produktů
11 z toho: daň z přidané hodnoty (DPH)
12 Ostatní daně z výroby
13 Čisté sociální příspěvky
14 z toho: skutečné sociální příspěvky zaměstnavatelů
15 z toho: skutečné sociální příspěvky domácností
16 Prodej
17 Tržní produkce pro vlastní konečné užití
18 Platby za ostatní netržní produkci
19 Ostatní běžné příjmy
20 Ostatní dotace na výrobu
21 Důchod z vlastnictví
22 Ostatní běžné transfery
23 z toho: přijaté úroky
24 Celkové kapitálové příjmy
25 z toho: kapitálové daně
26 Celkové výdaje
27 Celkové běžné výdaje
28 Mezispotřeba
29 Náhrady zaměstnancům
30 z toho: mzdy a platy
31 Placené úroky
32 Placené dotace
33 Dotace na produkty (-)
34 Ostatní dotace na produkty (-)
35 Sociální dávky jiné než naturální sociální dávky
36 z toho: starobní a vdovské důchody (COFOG 10.2.0 + COFOG 10.3.0)
37 z toho: příspěvky v nezaměstnanosti (COFOG 10.5.0)
38 Naturální sociální transfery - nakoupená tržní produkce
39 Ostatní běžné výdaje
40 Ostatní daně z výroby
41 Ostatní placené důchody z vlastnictví
42 Běžné daně z důchodu, jmění a jiné
43 Ostatní placené běžné transfery
44 Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů
45 Celkové kapitálové výdaje
46 Tvorba hrubého fixního kapitálu
47 Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob
48 změny stavu zásob a čisté pořízení cenností
49 čisté pořízení nevyráběných aktiv
50 Výdajové kapitálové transfery
51 z toho: placené dotace
52 Kapitálové transfery z vládních institucí příslušným sektorům představující daně a sociální příspěvky vyměřené, ale které nebudou pravděpodobně vybrány
53 D 5 placené podniky (S.11+S.12)
54 D.5 placené domácnostmí (S.14+S.15)
55 D.2 energetické daně včetně Daní z obnovitelných zdrojů
56 D.121 sociální příspěvky zaměstnavatelů
57 Běžné transfery
58 Hrubé úspory
59 Výnosy z UMTS licencí
60 Celkový příspěsvěk na sociální zabezpečení
61 Sociální dávky jiné než naturální sociální transfery
62 Primární deficit

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru