Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Tabulka 14: Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA

Číslo uk. Název ukazetele
1 (1) Aktiva celkem
2 (1.1) Vklady
3 (1.2) Poskytnuté půjčky
4 (1.2.1) Poskytnuté půjčky - Rezidenti
5 (1.2.2) Poskytnuté půjčky - Nerezidenti
6 (1.3) Dluhové cenné papíry celkem
7 (1.4) Akcie a majetkové účasti
8 (1.4.1) Podílové listy/akcie FKI (včetně FPT)
9 (1.4.2) Ostatní akcie a majetkové účasti
10 (1.5) Ostatní aktiva
11 (2) Pasiva celkem
12 (2.1) Přijaté půjčky
13 (2.1.1) Přijaté půjčy - Rezidenti
14 (2.1.2) Přijaté půjčky - Nerezidenti
15 (2.2) Emitované dluhové cenné papíry
16 (2.3) Vlastní kapitál
17 (2.4) Ostatní pasiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru