Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

OCP nebanky (v % a tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 1. Kapitálový poměr CET1 (%)
2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu
3 3. Kapitálový poměr T1 (%)
4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu
5 5. Celkový kapitálový poměr (%)
6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu
7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv
8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva
9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu
10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci
11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika
12 12. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce
13 13. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce
14 14. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II.

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru