Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování (v tis. Kč)

Číslo uk. Název ukazetele
1 Expozice v dluhových nástrojích jiných než k obchodování (účetní hodnota brutto)
2 1. Dluhové cenné papíry
3 1.1. Výkonné expozice
4 1.2. Nevýkonné expozice
5 2. Úvěry a pohledávky
6 2.1. Výkonné expozice
7 2.1.1. Centrální banky
8 2.1.2. Vládní instituce
9 2.1.3. Úvěrové instituce
10 2.1.4. Ostatní finanční instituce
11 2.1.5. Nefinanční podniky
12 2.1.6. Domácnosti
13 2.2. Nevýkonné expozice
14 2.2.1. Centrální banky
15 2.2.2. Vládní instituce
16 2.2.3. Úvěrové instituce
17 2.2.4. Ostatní finanční instituce
18 2.2.5. Nefinanční podniky
19 2.2.6. Domácnosti
20 Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv
21 1. Dluhové cenné papíry
22 1.1. Výkonné expozice
23 1.2. Nevýkonné expozice
24 2. Úvěry a pohledávky
25 2.1. Výkonné expozice
26 2.2. Nevýkonné expozice

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2019, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru