Probíhá výběr dat ...

Přehled sestav datového zdroje

2015=100, tuzemsko + export, měsíční data (část 2)

Číslo uk. Název ukazetele
36 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení (T+E)
37 Výroba spotřebičů převážně pro domácnost (T+E)
38 Výroba dopravních prostředků a zařízení j.n. (T+E)
39 Zboží krátkodobé spotřeby celkem (T+E)
40 Výroba spotřební elektroniky (T+E)
41 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení (T+E)
42 Výroba spotřebičů převážně pro domácnost (T+E)
43 Výroba dopravních prostředků a zařízení j.n. (T+E)
44 Meziprodukt celkem (T+E)
45 Úprava a spřádání textilních vláken a příze (T+E)
46 Tkaní textílií (T+E)
47 Konečná úprava textílií (T+E)
48 Výroba papíru a výrobků z papíru (T+E)
49 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách (T+E)
50 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků (T+E)
51 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů (T+E)
52 Výroba ostatních chemických výrobků (T+E)
53 Výroba syntetických chemických vláken (T+E)
54 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slávárenství (T+E)
55 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie (T+E)
56 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění (T+E)
57 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků (T+E)
58 Výroba ostatních kovodělných výrobků (T+E)
59 Výroba elektronických součástek a desek (T+E)
60 Výroba magnetických a optických médií (T+E)
61 Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení (T+E)
62 Výroba batérií a akumulátorů (T+E)
63 Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení (T+E)
64 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení (T+E)
65 Výroba ostatních elektrických zařízení (T+E)
66 Zboží dlouhodobé spotřeby celkem (T+E)
67 Výroba ostatních textílií (T+E)
68 Výroba oděvů (T+E)
69 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků (T+E)
70 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (T+E)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru